ROBOTY BUDOWLANE

Przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych nasza firma wykorzystuje nowe technologie, rozwiązania i materiały wchodzące na rynek budownictwa, jak również specjalistyczny sprzęt budowlany, będący na wyposażeniu przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma może zagwarantować kompleksową usługę budowlaną na najwyższym poziome jakościowym, w następującym zakresie:

 1. prace budowlane:

 • roboty ziemne

 • roboty wyburzeniowe wraz z kruszeniem betonu, żelbetu, ceramiki

 • roboty murowe, betoniarskie, zbrojarskie, ciesielskie

 • roboty wykończeniowe w tym: montaż stolarki

 • roboty drogowe w tym: wykonywanie nawierzchni pod duże obciążenia

 • wykonywanie wszelkich konstrukcji żelbetowych i betonowych

 1. kompleksowe wykonanie robót hydrotechnicznych oraz głębokiego fundamentowania:

 • projektowanie, wykonanie oraz nadzór w zakresie głębokiego fundamentowania:

 • pale żelbetowe w rurze osłonowej, CFA, VDW

 • mikropale, titany, pale żwirowe

 • wgłębne dogęszczenie gruntu – wwibrowywanie

 • ściany szczelinowe gr.60,80cm

 • ścianki szczelne stalowe

 • odwodnienia głębinowe

 • odwodnienia powierzchniowe

Na podstawie badań geotechnicznych oraz obciążeń opracowujemy projekty posadowienia obiektów na określonym terenie.

 1. roboty z wykorzystaniem materiałów firmy MAPEI:

 • zabezpieczania powierzchniowe betonu powłokami chemoodpornymi

 • naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych

 • uszczelnienia konstrukcji betonowych i żelbetowych

 • posadzki przemysłowe w technologii:

  • posypki utwardzającej powierzchniowo posadzki betonowe

  • żywic do wykonywania posadzek epoksydowych, poliuretanowych i metakrylanowych

  • wykonywanie specjalistycznych posadzek żywicznych: antyelektrostatycznych, chemoodpornych itp.

  • elastyczne podlewy żywiczne: elastyczne posadowienie fundamentów pod maszyny, system podlewu ciągłego, system podlewu punktowego itp.

 1. prace sanitarne:

 • wewnętrznych instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji

 • zewnętrznych sieci sanitarnych w tym: kanalizacji przemysłowych w technologiach KERAMO, Hepworth itp.