ROBOTY BUDOWLANE

Przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych nasza firma wykorzystuje nowe technologie, rozwiązania i materiały wchodzące na rynek budownictwa, jak również specjalistyczny sprzęt budowlany, będący na wyposażeniu przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma może zagwarantować kompleksową usługę budowlaną na najwyższym poziome jakościowym, w następującym zakresie:

 1. Prace budowlane:

 • roboty ziemne

 • roboty wyburzeniowe wraz z kruszeniem betonu, żelbetu, ceramiki

 • roboty murowe, betoniarskie, zbrojarskie, ciesielskie

 • roboty wykończeniowe w tym: montaż stolarki

 • roboty drogowe w tym: wykonywanie nawierzchni pod duże obciążenia

 • wykonywanie wszelkich konstrukcji żelbetowych i betonowych

 • montaż konstrukcji stalowych wraz z obudowami

 • montaż konstrukcji żelbetowych z prefabrykatów betonowych 

 1. Kompleksowe wykonanie robót hydrotechnicznych oraz głębokiego fundamentowania:

Projektowanie, wykonanie oraz nadzór w zakresie głębokiego fundamentowania:

 • pale żelbetowe w rurze osłonowej, CFA, VDW 

 • mikropale, titany, pale żwirowe 

 • wgłebne dogęszczanie gruntu – wwibrowanie

 • ściany szczelinowe gr. 60, 80 cm 

 • ścianki szczelne stalowe

 • odwodnienia głebinowe 

 • odwodnienia powierzchniowe

Na podstawie badań geotechnicznych oraz obciążeń opracowujemy projekty posadowienia obiektów na określonym terenie.

 1. Prace sanitarne:

 • sieci wodociągowe

 • sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe

 • przyłącza wodociągowe

 • przyłącza sanitarne i deszczowe

 • instalacje centralnego ogrzewania

 • instalacje wodne

 • instalacje kanalizacyjne

 • wentylacje i klimatyzacje