BETON

Firma Repro Sp. z o.o. posiada własny węzeł betoniarski z Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji. Wytwarza beton towarowy z wysokiej jakości cementu oraz kruszywa potwierdzonego certyfikatami. Wytwórnia wykonuje każdy rodzaj betonu towarowego od C8/10 do C35/45, stabilizacje, podbudowy, suche betony wg Polskich Norm:

  1. Beton Towarowy do zastosowań konstrukcyjnych objęty Polską Normą wyrobu: PN-EN 206+A2:2021-08, PN-EN 206+A2:2021-078/Ap1:2022-02.

  1. Mieszanki związane cementem do budowy dróg, lotnisk i innych powierzchni drogowych. Grunt stabilizowany cementem do podbudowy i/lub ulepszonego podłoża objętego Polską Normą wyrobu:

  • PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznie

  • PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

Firma posiada zaplecze specjalistycznych samochodów do transportu i pompowania betonu w miejscu wskazanym przez Klienta. W ciągu wieloletniej działalności firma współpracuje z wieloma stałymi kontrahentami, jak i pozyskuje nowych. Dla stałych Klientów przewiduje korzystne warunki współpracy oraz atrakcyjne rabaty. Zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy odpowiedzialnie nadzorują proces produkcji.

ZKP-BETON preview ZKP-BETON preview